Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Bening SEMANTIC ANALYSIS NAME PLACE OF TOURISM IN THE DISTRICT BANTUL Abstract   PDF
Endri Gushartadi
 
Vol 7, No 3 (2018) SEMIOTIC ANALYSIS OF THE LYRICS DOLANAN SONGS IN COLLECTIONS DVD OF CHILDREN SONGS Abstract   PDF
Miftakhul Rhohmah
 
Vol 6, No 6 (2017): Jurnal Bening SIMULFFIX IN NOVEL PARA PAWESTRI PEJUWANG WRITTEN BY SUPARTO BRATA Abstract   PDF
Maulad Cahyaning Safitri
 
Vol 6, No 7 (2017): Jurnal Bening SOCIAL CONFLICT IN CHIKDREN LITERATURE IDHAM-IDHAMANE GUNDHUL BY INDRASIWI ARWIYANI (SOCIOLOGICAL APPROACH) Abstract   PDF
Nur Rochmah
 
Vol 6, No 8 (2017): Jurnal Bening SOCIAL CONFLICT IN KETHOPRAK TEXT "SAGOPI" BY BONDAN NUSANTARA (SOCIOLOGY LITERATURE STUDY) Abstract   PDF
Assa'adatul Kamilah
 
Vol 6, No 3 (2017): Jurnal Bening SOCIAL CONFLICT IN THE NOVEL PAWESTRI TANPA IDHENTITI BY SUPARTO BRATA Abstract   PDF
Riska Fauda Alfian
 
Vol 6, No 5 (2017): Jurnal Bening SOCIAL CONFLICT IN THE NOVEL SANG PANGERAN PATI BY FITRI GUNAWAN (SOCIOLOGY LITERATURE RESEARCH) Abstract   PDF
Annisatur Rochimah
 
Vol 6, No 4 (2017): Jurnal Bening SOCIAL CONFLICT IN THE NOVEL TRAH BY ATAS S.DANUSUBROTO (THE STUDY OF LITERARY SOSIOLOGY) Abstract   PDF
Iin Wulandari
 
Vol 6, No 6 (2017): Jurnal Bening SOCIAL CRITICAL ON ANTHOLOGY OF GEGURITAN (MODERN JAVANESE POETRY) GEBYAR KASUSASTRAN (AN SOCIOLOGY LITERATURE REVIEW) Abstract   PDF
Retno Wulan
 
Vol 7, No 6 (2018) SOSIAL CONFLICT IN NOVEL “ DOKTER WULANDARI” BY YUNANI Abstract   PDF
Lela Agustina
 
Vol 7, No 3 (2018) SPOKEN LANGUAGES IN FOREIGN LANGUAGE HUMOR VIDEO EDITIONS IN YOUTUBE Abstract   PDF
Muhammad Johan Arifin
 
Vol 7, No 6 (2018) STUDY OF FILOLOGY AND GUIDELINES OF HOUSEHOLD LIVING BY ISLAMIC RELIGION AT SYIIR SEKAR KEDHATON Abstract   PDF
Nur Hanifa
 
Vol 7, No 2 (2018) STUDY OF PHILOLOGY AND LIFE TEACHING IN SÊRAT PRAMÅNÅSIDHI TEXT Abstract   PDF
Heni Susanti
 
Vol 7, No 3 (2018) STUDY OF PHILOLOGY AND THE TEACHINGS OF ISLAM IN SERAT MARGANING GESANG Abstract   PDF
Rina Utami
 
Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Bening STUDY PHILOLOGY AND THE CONTENT OF SERAT JITAPSARA Abstract   PDF
Herika Puspita Wahyuningsih
 
Vol 7, No 2 (2018) SURABAYA DIALECT IN THE COLLECTION OF YOUTUBE VIDEOS CREATED BY THE BEAUTY VLOGGER INI VINDY Abstract   PDF
Anik Nurlaila
 
Vol 6, No 4 (2017): Jurnal Bening TEMA SAHA AMANAT ING GEGURITAN ABANG BRANANG ANGGITANIPUN RACHMAT DJOKO PRADOPO Abstract   PDF
Ema Yulianti
 
Vol 1, No 1 (2016) TEMBUNG KRIYA TANGGAP ANDAHAN WONTEN ING NOVEL KUNARPA TAN BISA KANDHA ANGGITANIPUN SUPARTA BRATA Abstract   PDF
Sri Dwi Hartanti
 
Vol 1, No 3 (2016) TEMBUNG WACAKA WONTEN ING ANTOLOGI DONGENG JAWA “BANDHA WARISAN” INGKANG KAIMPUN DENING SANGGAR SASTRA JAWA YOGYAKARTA Abstract   PDF
Amalia Nurul Fathonaty
 
Vol 7, No 4 (2018) THE ANALYSIS OF SCHOOL'S FINAL EXAMINATION ON BAHASA JAWA (JAVANESE LANGUAGE) COURSE APPLIED ON CLASS IX OF SMP N 1 PATUK ACADEMIC YEAR 2016/ 2017 Abstract   PDF
Dino Muhammad Arief
 
Vol 7, No 4 (2018) THE ANALYSIS OF SCHOOL’S FINAL EXAMINATION ON BASA JAWI (JAVANESE LANGUAGE) SUBJECT ON CLASS VII OF SMP N 6 YOGYAKARTA ACADEMIC YEAR 2016/2017 Abstract   PDF
Erlita Candra Herdatiana
 
Vol 6, No 3 (2017): Jurnal Bening THE ANALYSIS OF THE LEXICAL MEANING OF BANANA Abstract   PDF
Garindra Wiku Wardana
 
Vol 7, No 6 (2018) THE ANTONYM IN NGLARI WOTING ATI WRITTEN BY FITRI GUNAWAN Abstract   PDF
Putri Panca Purnawati
 
Vol 7, No 5 (2018) THE BUROK ART OF MEKAR BUDAYA IN KUBANGSARI VILLAGE, SARIREJAVILLAGE HEAD, TANJUNG DISTRICT, BREBES REGENCY Abstract   PDF
Desi Lisufiana
 
Vol 7, No 3 (2018) THE CEREMONY OF “SADRANAN” IN HUTAN ADAT WONOSADI, SIDOREJO, GUNUNGKIDUL Abstract   PDF
Maya Amelia
 
126 - 150 of 189 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>