PERAN TAN MALAKA DI SEKOLAH SAREKAT ISLAM SEMARANG TAHUN 1921-1924

SHELA RAHMAWATI

Abstract


MALAKA DI SEKOLAH SAREKAT ISLAM SEMARANG

TAHUN 1921-1924

Oleh:

ShelaRahmawati

(12407141001)

Abstrak

Tan Malaka bukan saja tokoh politik yang terkenal dalam memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi beliau adalah seorang tokoh pendidikan yang dikenal dengan sistem pendidikan kerakyatan. Tan Malaka menerapkan sistem pendidikan tersebut pada Sekolah Sarekat Islam di Semarang pada tahun 1921 hingga 1924. Tujuan pendirian sekolah tersebut adalah untuk memberikan pendidikan yang layak untuk penduduk Hindia-Belanda. Disamping kerja keras Tan Malaka, peran organisasi Sarekat Islam (SI) menjadi

pendukung utama dalam penyelenggaraan sekolah tersebut. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan SI cabang Semarang dan peran Tan Malaka di Sekolah SI Semarang dengan menerapkan konsep pendidikan kerakyatannya. Sistem tersebut sesuai dengan keadaan Hindia-Belanda yang harus melakukan perubahan dalam hal peningkatan pendidikan untuk menandingi pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pendidikan kerakyatan yang diterapkan Tan Malaka meliputi: Rasa Kemanusian, Rasa Kemerdekaan, dan Rasa Cinta Tanah Air. Konsep pendidikan tersebut untuk mengubah pola pikir penduduk Hindia-Belanda untuk tidak selamanya bergantung kepada pemerintah kolonial. Dengan diterapkannya sistem kerakyatan, Sekolah SI mampu memberikan pendidikan bagi penduduk Hindia-Belanda baik dari penduduk yang berada di kelas bawah, menengah, dan atas. Maksud dari pendidikan kerakyatan adalah untuk memberikan bekal bahwa rakyat miskin patut mempunyai pendidikan setingkat tuannya. Serta untuk menghilangkan sistem penghisapan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda terhadap rakyat kecil ataupun kaum buruh. Kerja keras Tan Malaka sangat didukung oleh SI sebagai organisasi yang bertanggungjawab atas penyelenggaran pendidikan tersebut. Setelah Sekolah SI diselenggarakan di Semarang, SI berekspansi untuk meningkatkan pendidikan pribumi dengan membangun cabang Sekolah SI dimana pun organisasi SI berada.


Full Text:

PDF PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.