Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1

Vol V, No 3 (2016)

KAJIAN FILOLOGI SÅHÅKAWRUHSAJATOSING GÊSANG WONTÊN ING SÊRAT SULUK WARNI-WARNI
MOHAMAD WAHYU HIDAYAT (11205241011)

TEMBUNG WACAKA WONTEN ING ANTOLOGI DONGENG JAWA “BANDHA WARISAN” INGKANG KAIMPUN DENING SANGGAR SASTRA JAWA YOGYAKARTA
AMALIA NURUL FATHONATY (10205241001)

ANALISIS TINDAK TUTUR BASA JAWI ING WACANA GRAFFITI TRUK
HANIF SHIDDIQ I (11205241059)

Jurnal UNY - Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1 - Vol V, No 3 (2016)

Shared

Calendar
February 2018
ASSRKJS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Form Login
User
Password
Security Code
Security Code


Pencarian


Jurnal berlangganan

search.epnet.com http://infotrac.galegroup.com/itweb/ptn066 http://search.proquest.com/Berita UNY


Twitter @JournalMhsUNY
terjadai kesalahan pada twitter coba beberapa saat lagi Follow Me (@JournalMhsUNY)