Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1

Vol V, No 2 (2016)

CAMPUR KODE PACELATHON SANTRI CIREBON PONDOK PESANTREN SUNAN PANDANARAN KOMPLEK II, CANDI, SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN, YOGYAKARTA
ARINA FATIHATUS S (11205241061)

RITUAL ILMU KEJAWEN WONTEN ING KESENIAN EBEG TURONGGO JATI DESA KAMULYAN KECAMATAN BANTARSARI KABUPATEN CILACAP .
GALIH PRAWITA (11205241054)

DAMEL MEDIA PASINAON MAOS UKARA MAWI AKSARA JAWA KANTHI BASIS WEB TUMRAP SISWA VIII SMP
INES IKA SAPUTRI (11205244015)

SAPA ARUH BASA JAWI WONTEN ING NOVEL KINANTI ANGGITANIPUN MARGARETH WIDHY PRATIWI
NUGRAH TRI HATMOKO (10205241038)

UPACARA GREBEG GETHUK ING MAGELANG
NURAINI FAUZIAH (11205241012)

TRADISI ZIARAH MAKAM SUNAN PANDAN ARAN ING DESA PASEBAN KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN
AGUNG KURNIADI (11205244010)

PIWULANG PENDHIDHIKAN KARAKTER ING CARIYOS-CARIYOS CEKAK RUBRIK MEKARSARI SKH KEDAULATAN RAKYAT EDISI JANUARI – MARET 2013
PAMUNGKAS (08205244106)

ANTONIM WONTEN ING ANTOLOGI NOVEL REMBULAN NDADARI
YAMDARI (11205241053)

P I WULANG MORAL KEPEMIMPINAN WONTEN ING GINEM PAGELARAN RINGGIT PURWA LAMPAHAN GATOTKACA WINISUDA DENING KI ANOM SUROTO
HEFRI MUHARYANTO (10205241055)

KAJIAN INFERENSI SALEBETING WACANA MURAL BASA JAWI WONTEN ING KITHA YOGYAKARTA
ARIF ROHMAWAN (12205244039)

Jurnal UNY - Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1 - Vol V, No 2 (2016)

Shared

Calendar
November 2017
ASSRKJS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Form Login
User
Password
Security Code
Security Code


Pencarian


Jurnal berlangganan

search.epnet.com http://infotrac.galegroup.com/itweb/ptn066 http://search.proquest.com/Berita UNY


Twitter @JournalMhsUNY
terjadai kesalahan pada twitter coba beberapa saat lagi Follow Me (@JournalMhsUNY)