Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1

Vol IV, No 3 (2015)

KAJIAN JANGKEPING WACANA SOSIAL ING RUBRIK WANITA LAN KULAWARGA” KALAWARTI DJAKA LODANG EDISI SEPTEMBER-NOVEMBER 2014
TRISNA KUSUMANINGRUM (11205244008)

REGISTER BASA JAWI ING PASAR BURUNG ONLINE JOGJA-JATENG (PBOJ)
PANGKUYHONA HANDIKA (10205244047)

CITRA WANITA JAWA DALAM NOVEL WONG WEDOK KETJENTOK-TJENTOK KARYA WIDI WIDAJAT (SEBUAH KRITIK SASTRA FEMINIS)
SEPTIANA GITA DWI ASTUTI (06205244145)

PEMAKAIAN TINGKAT TUTUR BAHASA JAWA OLEH AKTIFIS MASJID AL MUJAHIDIN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (KAJIAN SOSIOLINGUISTIK)
DAVID HERY PRAMBODO (07205241027)

TEMBUNG TANGGAP WONTEN ING NOVEL SANG PANGERAN PATI ANGGITANIPUN FITRI GUNAWAN
EKA NURFITRIANA (09205241045)

MAKNA SIMBOLIS BUSANA PENDAWA DEWASA WAYANG ORANG GAYA YOGYAKARTA
NURHARFI YULIANTO (07205244062)

DAMEL KOMIK UNGGAH-UNGGUH BASA JAWI K ANGGE PAMULAGAN SISWA SMP KELAS VII
VIKA OKTAVIANI (11205244035)

SAPA ARUH BASA JAWI WONTEN ING NOVEL SIRAH ANGGITANIPUN AY. SUHARYONO
EKA SHINTIA CAHYANINGRUM (10205244063)

MEDIA PASINAON INTERAKTIF SENGKALAN KANTHI PROGRAM ADOBE FLASH CS5 KANGGE SISWA SMA/ SMK KELAS XI
BETY RIA ANGGRAINI (10205244069)

TEMBUNG PANGUWUH ING NOVEL NI LUH LENTARI PUTERI BALI ANGGITANIPUN ANY ASMARA
SULISTIYO HERDANINGRUM (11205241016)

Jurnal UNY - Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) - S1 - Vol IV, No 3 (2015)

Shared

Calendar
February 2018
ASSRKJS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Form Login
User
Password
Security Code
Security Code


Pencarian


Jurnal berlangganan

search.epnet.com http://infotrac.galegroup.com/itweb/ptn066 http://search.proquest.com/Berita UNY


Twitter @JournalMhsUNY
terjadai kesalahan pada twitter coba beberapa saat lagi Follow Me (@JournalMhsUNY)